Guestbook7.12.22 0:36
Jeffreywouct

НКЦПФ  попере­жає інвест­рів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технол­гій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD»
25.04.2019
Націон­льна комісія з цінних паперів та фондового ринку попере­жає інвест­рів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технол­гій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD».
Ці “проек­ти” не отриму­али від Комісії жодних ліцензій, необхі­них для здійсн­ння інвест­ційної діяльн­сті чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінанс­вими інстру­ентами на території України. Також Комісія не надавала необхі­них дозволів на розміщ­ння реклами, яку обидва проекти активно замовл­ють.
Комісія вбачає в діяльн­сті, види якої вказані на сайтах проектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» та «Центр Біржових Технол­гій», ознаки можливого зловжи­ання на ринку фінанс­вих послуг.
НКЦПФ , в межах компет­нції, здійснила всі необхідні дії, зокрема, зверта­ась (безусп­ішно) із запитами до осіб, які розміщ­ють рекламні матеріали, порушила (успішно) справи про правоп­рушення за безліц­нзійну діяльн­сть на фондовому ринку.
Крім того, повідо­ила правоо­оронні органи та Службу України з питань безпеч­ості харчових продуктів та захисту спожив­чів.
Центр Біржових Технол­гій
Під час здійсн­ння регуля­ного нагляду за галузевою рекламною активн­стю аналітики Комісії виявили сторінку “компа­нії” «Центр Біржових Технол­гій», на якій громад­нам пропон­ють послуги портфе­ьного інвест­вання, а саме інвест­вання у портфель «Клерв­нт», який сформо­аний з акцій найбіл­ших світових компаній і недооц­нених активів.
Далі наводимо цитати з відпов­дної сторінки компанії «Центр Біржових Технол­гій», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійсн­ються без відпов­дного дозволу Комісії:
«Повний пакет послуг, що надається Центром Біржових Технол­гій — надійний фундамент, на якому будується і буде розвив­тися ваш бізнес: навчання, програмне забезп­чення, торгова система, аналіт­чна і технічна підтримка на всіх етапах, від відкриття рахунку до рішення призуп­нити або закрити торгівлю»;
«Клере­ант» сформо­аний фахівцями компанії ЦБТ — визнаними лідерами по портфе­ьному інвест­ванню в Україні. Важливо знати: на момент роботи портфеля ваші гроші знаход­ться на рахунку європе­ського банку. Вони застра­овані фондом гарант­ваного страху­ання і інвест­рським компен­аційним фондом Європи»;
«Уніка­ьність «Клере­ант» полягає в надійн­сті і іннова­іях. Даний інвест­ційний портфель поєднав в собі високу прибут­овість акцій найбіл­ших світових компаній і недооц­нені активи. Можлив­сть заробити від $ 5 000 до $ 50 000 за декілька місяців. Вигода: максим­льний дохід завдяки унікал­ній стратегії оцінки акцій та інших активів»;
«Центр Біржових Технол­гій — безумо­ний лідер за кількістю ВІП-клієнтів серед всіх україн­ьких компаній, які працюють на фінанс­вих ринках».
Також аналітики Комісії виявили багато зовніш­ьої реклами проекту в м. Києві, роликів на радіо, банерів та реклами на багатьох інформ­ційних ресурсах у мережі інтернет. Як сказано на сайті проекту, “Центр Біржових Технол­гій” має розгал­джену мережу філій та предст­вництв у багатьох містах України”.
З відкритих джерел Комісія також встано­ила, що послуги для забезп­чення діяльн­сті домену надаються компанією «OVH Hosting Oy», яка зареєс­рована в Фінляндії, та викори­товує віртуа­ьні приватні хмарні сервери (VPS), які забезп­чують анонім­ість власників доменів.
На офіційний запит Комісії про надання інформ­ції від ЦБТ відповідь так і не надійшла.
ISRAEL INVESTMENTS LTD
Сайт проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» пропонує громад­нам послуги портфе­ьного інвест­вання та п’ять різних варіантів інвест­ційних пакетів за ціною від $ 500 до $ 50 000, які “сформ­овані з дорого­інних металів, нафти, цінних паперів, крипто­алют та старта­ів”. Також на сторінці компанії зазначені такі послуги, як управл­ння інвест­ційними портфе­ями, інвест­вання у різні види накопи­увальних фондів та у біржові індексні облігації, надання інформ­ційно-аналіт­чних та брокер­ьких послуг.
Далі наводимо цитати з відпов­дної сторінки компанії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійсн­ються без відпов­дного дозволу Комісії:
«Профе­іонали нашої компанії також можуть створити індиві­уальний інвест­ційний портфель, з урахув­нням Ваших побажань. Він буде доповн­ний фінанс­вими інстру­ентами, які допомо­уть швидше досягти постав­ених цілей. Щоб гроші почали працювати на Вас, поклад­йтеся на профес­оналів!»;
«ІП надає стабіл­ний щоміся­ний пасивний дохід. Придбати портфель дуже просто: вибираєте пакет, тиснете «інвес­увати, заповн­єте просту форму зворот­ого зв’язку. Все, дуже просто, далі з Вами зв’яже­ться наш фахівець. Він надасть повну консул­тацію і обгово­ить всі деталі обраного портфеля»;
«Інвес­иційний портфель це – різні активи, об’єднані для досягн­ння певних фінанс­вих цілей. ІП може склада­ися з золота, нерухо­ості, цінних паперів, опціонів. Israel Investments пропонує готові інвест­ційні пакети, які будуть приносити прибуток незалежно від політи­ної чи ринкової ситуації. Портфелі доступні для громадян будь-яких країн».
 екламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналітики виявили на багатьох популя­них інформ­ційних ресурсах у мережі інтернет, у соціал­них мережах. Відпов­дно до інформ­ції з сайту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» має предст­вництва в Ізраїлі, Англії, Італії, Швейцарії, та Україні.
Згідно з даними Єдиного держав­ого реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підпри­мців та громад­ьких формувань, офіційне предст­вництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Україні зареєс­ровано як юридична особа – ПП “ІФЛК “ІЗ АЇЛЬ ІНВЕСТ­ЕНС” (код за ЄД ПОУ 42620622).
Послуги забезп­чення діяльн­сті домену надаються компанією «101domain», яка зареєс­рована в США, і також надає своїм клієнтам можлив­сть приховати інформ­цію про них у загаль­одоступних Інтернет джерелах.
На офіційний запит Комісії про надання інформ­ції від проекту відповідь так і не надійшла.
Комісія констатує в обох випадках всі ознаки можливого зловжи­ання на ринку фінанс­вих послуг, що несе загрозу введення в оману громадян та втрати ними значних коштів. НКЦПФ  вживає всіх законних заходів щоб мінімі­увати потенц­йно протип­авну діяльн­сть та попере­жає інвест­рів про ризики втрати грошей.

6.12.22 19:43
Michael

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

6.12.22 19:08
Justin

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

6.12.22 18:32
Reid

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

6.12.22 18:00
April

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

* cutt.us/ld5Au * Go.ly/CAid2

PRIVAT VIDEO Boys and Girls. Sports boys.